หน้าแรก ขั้นตอนการเข้าร่วม เข้าร่วมลุ้นรางวัล รางวัล ประกาศผลรางวัล ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง สิ้นสุด ยกเลิก และ/หรือ เพิกถอน สิทธิประโยชน์อื่น
รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไข ในเวลาใดๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ามูลค่าของทริปนี้
*รุ่นที่ไม่เข้าร่วม : My Passport X
**สำหรับรางวัลใหญ่ ช็อปไกลที่ญี่ปุ่น ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเดินทางรวมแล้วไม่เกิน 40,000 บาท ค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินจาก 40,000 บาท ตลอดจนค่าวีซ่าและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกี่ยวกับการขอวีซ่า ผู้ชนะ รับผิดชอบเองทั้งหมด

Promotion is void where prohibited. Open only to legal residents of Kingdom of Thailand who have reached the age of majority as of the date of entry, excluding employees of Western Digital (S.E. Asia) Pte. Ltd. or Add It Up Co., Ltd. (or their respective affiliates), who meet all eligibility requirements. Add It Up Co.Ltd. will randomly select one (1) prize winner. Please click on ‘Terms & Conditions’ [http://www.wd-reward.com/condition.html] to learn more about how to enter, eligibility requirements and other promotion and prize details. The Terms & Conditions contain important information about this Promotion. Company reserves the right to change, modify, cancel or cease any promotion including any criteria and condition at anytime without prior notice. Picture is for advertisement purpose only and may vary from actual products.

Western Digital, WD and the WD logo are registered trademarks and My Cloud, My Passport and WD Elements are trademarks of Western Digital Technologies, Inc. in the U.S. and countries.
2016 Western Digital (S.E. Asia) Pte. Ltd. All rights reserved.